• vive-la-france-nlhum201407114350.jpg
  • nlhum20040620xxxx.jpg
  • volksfeest-nlhum200709120738.jpg
  • nlhun201104167591.jpg
  • manana-manana-2014-5320.jpg
  • paasvuur-nlhum201004044408.jpg
  • nlhum201309249087.jpg
  • manana-manana-2014-5320b.jpg
  • volksfeest-nlhum200709120464.jpg
  • piet-oudolf-nlhum200608190018.jpg
Tineke van het postkantoor

Naar aanleiding van de aflevering van vorige week werden we attent gemaakt op het boek ‘Tineke van het postkantoor’. Het is in de dertiger jaren geschreven door Suze Brinkgreve. Eigenlijk is het boek geschreven door Charles Krienen, maar wanneer hij meisjesboeken schreef, gebruikte hij het pseudoniem Suze Brinkgreve. Een andere schuilnaam die hij gebruikte was P. Koekoek. Personen en voorvallen uit Hummelo en Keppel spelen in een groot aantal boeken van Charles Krienen een belangrijke rol. Dit boek beschrijft uitgebreid de dagelijkse gang van zaken op het postkantoor in de Dorpsstraat te Laag-Keppel waar postkantoorhouder Hendrik Harmsen, postbode Chris Buunk en de 2 hulp-postboden Hendrik Groot Roessink en Jan Klein Essink vele uren per dag bezig waren om tot in de verste uithoeken van de gemeente hun poststukken te bezorgen. Krienen gebruikte echter altijd synoniemen en zo heet de kantoorhouder ‘de heer Bos’. In hoofdstuk 5 heeft postbode ‘Besseling’ aan Tineke beloofd om haar eens een keer mee te nemen op zijn bestelroute. Zo is de lezer getuige van een lange tocht door de buurtschappen op weg naar boer ‘Peters’ in het verre Eldrik. Verder meldde een trotse kleinzoon uit Doetinchem, dat niet hulppostbode Groot Roessink hoog te paard gezeten de barre weersomstandigheden trotseerde, maar dat zijn opa Chris Buunk dit deed wanneer dat noodzakelijk was. Er werd dan bij een boer uit de omgeving een paard geleend om ondanks meters hoge sneeuw of hoog water van de Oude IJssel de post te kunnen bezorgen. De betreffende foto als bewijs wordt opgezocht en zullen we binnenkort in deze rubriek publiceren.

Door Fred Wolsink. Gepubliceerd in Weekblad Contact (25 november 2008).