In opdracht van het Waterschap Rijn en IJssel bemonstert AquaTerra Water en Bodem op 22 juni de visstand in de dwars door Hummelo stromende Weppel. Onderzocht wordt waarom het water in deze 10 meter brede en 1,5 meter diepe beek na het uitbaggeren zo troebel blijft. Het visstandonderzoek gebeurt op twee manieren: met een zegen (groot net) en een elektrisch schepnet. Mocht blijken dat er teveel witvis in de beek zit, dan wordt die vis verplaatst naar de Oude IJssel. De overige vis wordt teruggezet in de beek.
Langs de Weppel zijn regelmatig vissers actief. Jan Halfman is één van hen en heeft aan het eind van de dag vaak een lege emmer. Maar dat kan ook een andere oorzaak hebben....

Teveel vis in de Weppel?

Teveel vis in de Weppel?

Teveel vis in de Weppel?

Teveel vis in de Weppel?

Teveel vis in de Weppel? Deze foto is gepubliceerd in Weekblad Contact (20 juni 2006)

Foto's: Harold Pelgrom