• nlhun201104167591.jpg
 • piet-oudolf-nlhum200608190018.jpg
 • manana-manana-2014-5320.jpg
 • manana-manana-2014-5320b.jpg
 • volksfeest-nlhum200709120464.jpg
 • volksfeest-nlhum200709120738.jpg
 • vive-la-france-nlhum201407114350.jpg
 • nlhum20040620xxxx.jpg
 • paasvuur-nlhum201004044408.jpg
 • nlhum201309249087.jpg

Duisburg

Sinds het uitbreken van de 2e Wereldoorlog op 3 september 1939 kende de Nederlandse bevolking de gevaren van de luchtoorlog. Naarmate de oorlog langer duurde namen die gevaren alleen maar toe. De Engelse luchtmacht werd sterker en sterker en stuurde elke nacht weer meer bommenwerpers naar Duitsland om door middel van bombardementen te proberen het moreel van de Duitse bevolking te breken. In de nacht van 13 op 14 juli 1942 stuurde het Britse Bomber Command (bombardementscommando) 194 bommenwerpers (13 Lancasters 33 Halifaxes, 139 Wellingtons en 9 Stirlings) naar de Duitse industriestad Duisburg, gelegen in het Ruhrgebied. Het plan van Bomber Command was om de oorlogsindustrie in Duisburg hard te treffen met nachtelijke bombardementen en daarmee de productie van o.a staal stil te leggen. Deze nacht draaide de aanval op Duisburg uit op een mislukking. Door slecht weer, elektrische stormen en ijzige koude op vlieghoogte kwamen veel bommenwerpers in de problemen. Veel bommen vielen buiten het industriecentrum van Duisburg. In Duisburg werden 11 huizen vernietigd en 68 zwaar beschadigt, 17 mensen kwamen om. Op de heen en terugweg naar Duisburg kregen de bommenwerpers ook te maken met Duitse nachtjagers en afweergeschut. 6 bommenwerpers werden neergeschoten en in Engeland verongelukten er ook nog eens 4. In totaal kwamen 40 Geallieerde vliegers in die nacht om het leven....

Hummelo

Ook in Hummelo gaat de aanval op Duisburg niet onopgemerkt voorbij. Mevrouw Westerbeek van Eerten verteld hierover het volgende: "De heele nacht zoemden de vliegtuigen weer. Door het open raam zag ik groote lichtplekken in de richting Duitschland, die op uitgebreide branden wezen. Telkens trilden de ruiten, er werd zwaar gebombardeerd. Plotseling met donderend geraas een vliegtuig heel laag over het dorp en op hetzelfde oogenblik een ontzaglijke slag, zoo erg, dat vrijwel iedereen dacht dat het op hun eigen huis was. Ik ook. Er gebeurde echter niets, maar de vraag van ons allen was: waar?"
Het is dan half 2 in de nacht en even later wordt die vraag beantwood als dokter Westerbeek van Eerten een telefoontje krijgt met de mededeling dat de bom was ingeslagen 4 meter voor boerderij de “Stokhorst” even buiten het dorp Hummelo aan de weg naar Zutphen. Een 2e bom slaat 100 meter achter de “Priesterinkhof” in.

In het verslag van de kerkraad van Hummelo lezen we het volgende: “Bij een luchtgevecht tussen een Engelsche bommenwerper en een Duitse jager werden twee zware brisantbommen afgeworpen. Eén viel in de weide achter ‘Priesterinkhof’ de ander voor het voorhuis van de “Stokhorst”. “Priesterinkhof” had alleen zware materiele schade. De”Stokhorst” werd weggevaagd, en het hele gezin, man,vrouw en 4 kinderen kwam om. Als door een wonder Gods werden knecht en dienstbode gespaard."

De gevolgen van de bominslag voor de “Stokhorst”zijn verschrikkelijk. Het gehele woonhuis is ingestort en even later ontstaat er brand. De boerderij brand tot de grond toe af. De gehele familie Teerink; man, vrouw en 4 kinderen komen om het leven. In de omgeving is er veel schade aan gebouwen. Als door een wonder slagen de 24 jarige pluimveeknecht Everhardus Antonius Eliesen (vanaf 1 mei 1942 in dienst),en de 19 jarige dienstmeid Hermina Johanna Lijftogt erin om ongedeerd uit de puinhopen van de boerderij te komen. Hun geluk was dat ze in het achterhuis sliepen!

Locatie Boerderij 'De Stokhorst' in Hummelo

Boerderij de “Stokhorst”stond even buiten het dorp Hummelo aan de Zutphenseweg. De uitrit van boerderij de “Stokhorst” lag iets voor de splitsing Zutphenseweg/ Spalderkampseweg.
Nu bijna 69 jaar later herinneren enkele bomen midden in het land ons nog aan de plaats waar vroeger de “Stokhorst”stond. Eén Bom afgeworpen door een in nood verkerende Britse bommenwerper zorgt ervoor dat boerderij de “Stokhorst” ophoud te bestaan.
In noodgevallen mochten de Britse bommenwerperbemanningen de bommen afgooien boven onbewoond gebied en boven water. Aangezien heel Nederland verduisterd was wist de bemanning van deze bommenwerper niet of het zich boven bewoond gebied bevond. De ramp in Hummelo is hen dan ook niet aan te rekenen. Het luchtoffensief van de “vrije wereld” tegen een misdadig regime had die nacht fatale gevolgen voor de familie Teerink!

De familie Teerink

Familie Teerink uit Hummelo
Familie Teerink

In één klap werd boerderij de “Stokhorst” met haar sympathieke bewoners weggevaagd. Het gezin Teerink bestond uit::

 • Vader C.G.J Teerink (42 jaar)
 • Moeder B.H Teerink-Schieven (35 jaar)
  Op 14 juni 1927 trouwden ze en er werden 4 kinderen geboren:
 • Johanna (14 jaar)
 • Dina (12 jaar)
 • Marina (10 jaar)
 • Carel Gerrit Jan (7 jaar)

Op woensdagavond 15 juli om kwart voor acht ’s avonds wordt er een speciale kerkdienst gehouden voor de slachtoffers van deze ontzettende ramp. De dienst wordt geleid door Dominee Goedhart en Dominee Barkey Wolf. Hoe groot de impact is geweest voor de kleine dorpsgemeenschap van Hummelo blijkt wel uit het feit dat de kerk afgeladen vol is. De kerkraad schrijft dan ook in haar verslag: “Nimmer is onze kerk zo vol geweest als op woensdagavond 15 juli.”

Op vrijdag 17 juli om 1 uur ’s middags wordt de familie Teerink onder overweldigende belangstelling begraven op het kerkhof in Hummelo. Hier rusten ze nu nog.

Graf Familie Teerink op de begraafplaats in Hummelo
Graf van de familie Teerink op de begraafplaats in Hummelo

De Luchtoorlog

Weer had de luchtoorlog zijn tol geëist. Nadat in de nacht van 1 op 2 oktober een Engelse bommenwerper was neergestort bij boerderij “De Balen” waarbij de 5 koppige bemanning om het leven kwam was dit de 2e schokkende gebeurtenis voor het dorp Hummelo. Helaas zou het niet bij 2 keer blijven. Neerstortende vliegtuigen, beschietingen, bombardementen etc. eisten een hoge tol onder de Nederlandse bevolking en Geallieerd en Duitse luchtmachtpersoneel. Duizenden burgers kwamen om evenals duizenden piloten, schutters, navigators, bommenrichters, en boordwerktuigkundigen in de vliegtuigen. De Luchtoorlog boven ons land was één van de bloedigste aspecten van de 2e Wereldoorlog.

Wellingtons
Wellingtons

 


Bronnen:

 • Gemeentearchief Hummelo en Keppel
 • Verslag kerkraad Hummelo
 • Boek: Er op of er Onder – blz. 400
 • Boek: The Bomber Command War Diaries
 • Dagboek: Mw. Westerbeek van Eerten
 • Rouwkaart familie Teerink
 • Archief Karl Lusink, Drempt.

Bovenstaand overzicht is samengesteld door Karl Lusink uit Drempt (www.arga-nl.nl). © OVERNAME ALLEEN MET DUIDELIJKE BRONVERMELDING

 


 

Boerderij De Stokhorst na de bominslag (13-14 juli 1942)

Boerderij De Stokhorst na de bominslag (13-14 juli 1942)

Boerderij De Stokhorst na de bominslag (13-14 juli 1942)Foto's boerderij De Stokhorst vlak na de bominslag (collectie Henk Schieven)

 


  


Rouwkaart fam. Teerink-Schieven (collectie Alieke Harleman)