• nlhun201104167591.jpg
  • volksfeest-nlhum200709120464.jpg
  • piet-oudolf-nlhum200608190018.jpg
  • nlhum201309249087.jpg
  • volksfeest-nlhum200709120738.jpg
  • manana-manana-2014-5320.jpg
  • paasvuur-nlhum201004044408.jpg
  • nlhum20040620xxxx.jpg
  • manana-manana-2014-5320b.jpg
  • vive-la-france-nlhum201407114350.jpg

Uit: Rondum Hummel - deel 1 (2005)
Verhaaltjes, präötjes en riemkes opgeschreven deur Getman

A'j in Hummel deur de Broekstraote fietst en i-j kiekt zo 's links en rechts um ow heer, dan kö'j goed zien dat völ boerderi-jen niet stomp an de weg liggen. De meesten ligt an 'n binnenpad soms 'n best ende van de Broekstraot af.

Zo ok de boerderi-je van Gert en Marietjen. Ze bunt al 'n betjen op laeftied en ze hebt allebei dezelfde kwaol en dat is problemen met 't geheur. Daor is goed met te laeven maor soms kan 't knap lastig waen. Ze hebt zich bei¬den een geheurapparaat an laoten maeten en at ze dat ding an hebt staon, kont ze 't meeste aardig heuren. I-j kont die dinge trouwes ok hard en zachjes zetten, veur zover as dat hilp. Wieters hebt ze de gewone olderdoms-ongemakken, zo as stram in de botten en dat soort dinge. 't Laeven an de Broekstraot ging zien gangetjen en ok daor wordt ens in de wekke op vri-jdag de vuulnis opgehaald, de ene wek de grieze en de andere wek de grune container. Die dinge mot an de Broekstraot gezet worden, want i-jluu snapt wel dat ze niet met den groten vuulniswagen alle binnenwaegen in könt ri-jen. Gert maken 't zich meestal makkelijk, hi-j häöken dat ding an de trekhaok van de auto en bracht 'm zo naor de straote. Zo ok op 'n donderdagnaomiddag. Hi-j had de grune container angekoppeld en zeg tegen Marietjen: "A'j zo dalek naor 't darp gaot boodschappen doen, zet dan den afvalbak effen an de weg, hi-j zit der al an". Daor ging nog een goed half uurken aoverheer veurdat Marietjen naor de winkel ging en zo kon 't gebeuren dat ze den afvalbak stomp vergetten was en deur de dovegheid niks heuren wat of der an de achterkant van den auto an de hand was. Den container bleef netjes hangen an den auto en ze kump der met bi-j de winkel anri-jen. Dick van de winkel steet toevalleg buten en dig: "Wat kump daor dan an bolderen?".

Rondum Hummel: Den grune container op hol

Hi-j lup naor Marietjen toe en zeg: "Bu'j bang da'j de bood¬schappen niet in de tas kont hollen?". Marietjen zeg: "Hoe dat zo?". "Umdat i-j 'n grune container bi-j ow hebt, wol i-j daor 't zwaore grei in doen?". Toen had Marietjen in de ga-ten dat ze dat ding nog achter den auto had hangen. Ze is der efkes later weer met op huus angerejen en zetten 'm alsnog an de weg en zei der wieters niks van in huus.

Der gingen een paar maonden aover heer, toen Gert op 'n middag naor de bank mos op 't darp. 't Was toevalleg weer donderdag, dus den container mos weer an de weg gezet worden. Gert kek effen op de milieu-kalender welken an de weg mos en dat bleek den grunen te waezen. Hi-j häöken 'm der an en ging nog efkes naor binnen um zich te scheren, want hi-j wol toch 'n betjen fatsoenlijk naor de bank toe. Hi-j drinkt zich nog een köpken koffie, kamp zich de heure en zut op de klok dat 't al tien veur vier is en um vier uur geet de bank dich. Dus dat wördt anmaken. Hi-j springt in den auto en tuft met 'n steveg gangetjen op 't darp an. Of Gert zien geheurapparaat niet an had staon, wetten wi-j niet, maor hi-j merken der niks van dat e dén bak der achter had hangen. Bi-j den Essenhorst in de bocht, vuult e iets of wat an den auto, hi-j kik in de spiegel en zut 'n groot gruun ding deur de loch vliegen. Gert höldt stille en aoverzut de situa¬tie: den afvalbak hink in de stroeken en de eerpelschellen en de spinazieblaaien ligt aover de Kampermanstraote. Umdat e op tied bi-j de bank mot waezen, stapt e gauw weer in den auto en dich: "Die rotzooi ruum ik straks wel op; den grunen afvalbak zal 'k dan ok wel bekieken". Uutendelijk kump e weer in huus en vertelt 't hele verhaal an Marietjen; hi-j zeg der nog bi-j; "I-j snapt 't niet, maor der mankeren helemaol niks an den afvalbak, hi-j is alleen 'n dag eerder läög as anders". "Ja, ja", zeg Marietjen, "wa'j allemaol könt metmaken met zo'n ding". Toen vertellen ze Gert wat eur was aoverkommen met den op hol geslagen grune container.