Wat is de Dorpsraad?

De Dorpraad Hummelo is een belangenvereniging met leden. De Dorpsraad wil zich inzetten voor een goede leefomgeving in het dorp Hummelo en het daarbij behorende buitengebied. Daarbij is de Dorpsraad een aanspreekpunt voor de inwoners van Hummelo en sluit zij zich aan bij de gemeentelijke politiek omtrent thema’s als wonen, zorg, jeugd, recreatie, economie en cultuur.

huiskamer hummelo

Visie

De Dorpsraad wil de betrokkenheid van de inwoners bij actuele onderwerpen die direct of indirect betrekking hebben op Hummelo zoveel mogelijk vergroten. Zo zijn er werkgroepen, die specifiek voor een aandachtspunt actief zijn.

Verder is de Dorpsraad gesprekspartner van de gemeente Bronckhorst. Het is van groot belang dat wij geïnformeerd blijven over kansen, knelpunten en ontwikkelingen in de gemeente, met daarin een focus richting Hummelo, zodat wij onze wensen bij overheden kenbaar kunnen maken.

De doelstellingen worden concreet omschreven in ons Dorpsplan. Het ‘Dorpsplan 2010-2020' is opgesteld met en voor de inwoners van Hummelo. Het is een visie op de ontwikkeling van Hummelo voor de komende 10 jaar, met als centraal doel de leefbaarheid van Hummelo te handhaven of waar mogelijk te vergroten.

Lidmaatschap!

Ben je inwoner van Hummelo en ben je begaan met je buurt, wijk en leefomgeving van Hummelo en vind je het belangrijk dat deze blijft gehandhaafd of waar mogelijk verbeterd wordt? Word dan lid van de Dorpsraad Hummelo. Voor slechts € 5,- per persoon per jaar ben je lid van de Dorpsraad en word je op de hoogte gehouden van alle activiteiten en ontwikkelingen van de Dorpsraad. Des te meer leden, des de groter de zeggenschap!

Meedoen?

Wil je je actief inzetten om Hummelo nog leuker, mooier of duurzamer te maken? Meld je dan aan voor één van de werkgroepen en zet je, net zoals andere vrijwilligers, in voor de gehele gemeenschap van Hummelo!

 

 

Downloads: